OSWE REAL ESTATE GMBH

Şirketimiz 26.11.2013 tarihinde Frankfurt’ta bulunan ve 242.399 m2 arsa üzerinde 291.000 m2 kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşan tesisi portföyüne katmak üzere 250.000 TL sermaye ile İstanbul’da kurulan “Deks Yatırım A. Ş’ne %53,6 oranında iştirak etmiştir. Gerçekleştirilen sermaye artışları ve hisse alımı neticesinde 31.12.2017 itibariyle sermayesi 13.050.000 TL’ye yükselen DEKS Yatırım A.Ş.’ de şirketimizin payı % 72,4’e ulaştıktan sonra 28.08.2018 tarihinde yapılan Hisse Alımı ile şirketimizin payı % 77,29’ a yükselmiştir. 15.11.2019 tarihinde yapılan hisse alımı ile şirketimizin Deks Yatırım A.Ş.’ nin sermayesini temsil eden payların %100’ üne sahip olmuştur.Şirketimiz ve diğer yatırımcılar bu tesisin maliki olan Oswe Real Estate GmbH’ ya iştirak etmişler ve dolaylı olarak Neckermann Areal Frankfurt isimli tesise yatırım yapmışlardır. Bugün itibariyle; şirketimizin Deks A.Ş.’ deki payının %77,29 ve Deks A.Ş.’ nin OSWE’ deki payının %94 olması neticesinde, Şirketimizin söz konusu tesisteki sahiplik oranı %94,00 olmuştur. Deks Yatırım A.Ş. nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı Grubu Pay Tutarı (TL) Pay Oranı
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. A 7.830.000 60,00%
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. B 5.220.000 40,00%
Toplam 13.050.000 100%

Deks Yatırım A.Ş’nin % 94 oranında hissedarı olduğu Oswe, 2.000.000 Euro sermaye ile Frankfurt’ta faaliyet göstermektedir. Oswe Real Estate GmbH malik olduğu taşınmazda yaklaşık 170 kiracı ve %60 doluluk oranı ile faaliyetlerini sürdürmekte olup aylık 800.000 Euro civarında kira getirisi elde etmektedir.

Oswe’nin 31.12.2017 tarihli IFRS mali tablolarına göre 80.258.249 Euro bilanço büyüklüğü olup 2017 yılı karı ise 3.898.567 Euro’dur.

İNSAN KAYNAKLARI

Servet Gyo yetenekli insanları her zaman önemsemiştir. Kendinizdeki yeteneği biliyor ve bunu bize ulaştırmak istiyorsanız…

Başvuru için tıklayınız.

YAZILI BASINDA SİNPAŞ

Sinpaş'ın yazılı basında çıkan haberlerini görmek için

tıklayın...

GÖRSEL BASINDA SİNPAŞ

Sinpaş'ın görsel basında çıkan haberlerini görmek için

tıklayın...