Birleşme ve Bölünme İşlemleri

2020

 • SPK İzin Yazısı
 • Duyuru Metni
 • Birleşme Sözleşmesi
 • Servet YKK
 • Deks YKK
 • Tahmini Açılış Bilançosu

02.11.2016

10.06.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru; ilgili mevzuatta öngörülen sürenin aşılmış olması sebebi ile 30.06.2016 Tarihli Mali Tablolar esas alınarak güncellenmiş ve aşağıda yer alan belgeler 02.11.2016 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.

 • Spk Onaylı Duyuru Metni 1
 • Spk Onaylı Duyuru Metni 2
 • Spk Onaylı Duyuru Metni 3
 • Spk Onaylı Duyuru Metni 4
 • Spk Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
 • Bölünme ve Devir Sözleşmesi
 • Bölünme Raporu
 • Bölünmeye İlişkin Y. Kurulu Kararları
 • Uzman Kuruluş Raporu
 • Gayrimenkul Degerleme Raporu
 • Servet GYO-Konsolide-1213
 • Servet GYO-Konsolide-1214
 • Servet GYO-Konsolide-1215
 • Faaliyet Raporu 31122013
 • Faaliyet Raporu 31122014
 • Faaliyet Raporu 31122015
 • Bölünme Devir Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu
 • 11. 3 Yıllık Proforma Finansal Tablolar
 • Kısmi Bölünme ve Devir Sözleşmesi
 • Uzman Kuruluş Raporu
 • Yönetim Kurulu Raporu
 • Servet GYO Yönetim Kurulu Kararı
 • Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Kararı

10.06.2016

Şirketimiz tarafından 03.06.2016 tarihinde, Sinpaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş. ile kısmi bölünme yoluyla devralma işlemleri için SPK’ ya başvuru yapılmıştır.

Birleşme işlemlerine ilişkin dökümanlar aşağıda yer almaktadır.

 • Kısmi Bölünme ve Devir Sözleşmesi
 • Uzman Kuruluş Raporu
 • Yönetim Kurulu Raporu
 • Servet GYO Yönetim Kurulu Kararı
 • Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Kararı
 • Birleşme Duyuru Metni
 • Servet GYO Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Raporu
 • Sinpaş Yapı Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Raporu
 • Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesine Dair Dilekçe
 • Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi
 • Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Devralmaya İlişkin Raporu
 • Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Beyanı
 • Servet GYO Güncel Esas Sözleşme
 • Servet GYO Esas Sözleşme Tadil Metni
 • Sinpaş Yapı Güncel Esas Sözleşme
 • Servet GYO Rekabet Kurumunun İznine Dair Beyan
 • Devralınan Gayrimenkul İşletme Hizmet Sözleşmesi Taslağı
 • Devralınan Gayrimenkule Ait Sigorta Poliçesi
 • Devralma İşlemi Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu

İNSAN KAYNAKLARI

Servet Gyo yetenekli insanları her zaman önemsemiştir. Kendinizdeki yeteneği biliyor ve bunu bize ulaştırmak istiyorsanız…

Başvuru için tıklayınız.

YAZILI BASINDA SİNPAŞ

Sinpaş'ın yazılı basında çıkan haberlerini görmek için

tıklayın...

GÖRSEL BASINDA SİNPAŞ

Sinpaş'ın görsel basında çıkan haberlerini görmek için

tıklayın...