Servet GYO altı kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Şirket muhasebe, finans, raporlama, hukuk vb. idari fonksiyonları bünyesinde istihdam ettiği personel vasıtasıyla yürütmektedir. Portföyde yer alan gayrimenkuller için ihtiyaç duyulan pazarlama, satış, kiralama, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler ile proje yönetimi ve kontrollük hizmetleri dışarıdan tedarik edilmektedir.