Servet GYO’nun İçeriden Öğrenenler Listesi aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI
GÖREVİ
Avni Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Yaşar Çamurali
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Sefa Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Emin Okur
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Bulut
Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Çalık
Genel Müdür
Rıdvan Çabukel
Genel Müdür Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
İlker Daştan
Muhasebe Müdür Yardımcısı
İstemihan Güngör
İç Denetim Yöneticisi
Emrah Ergin
İç Denetçi