SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sirketin kar dagıtımında, öncelikle Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diger ilgili mevzuat ile esas sözlesmenin kâr dagıtımı ile ilgili maddelerine uyulur.

Dagıtılacak kâr payı tutarının belirlenmesinde, ilgili mevzuatta gerçeklesen degisimler ve gelismeler, Sirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Sirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olaganüstü bir durum olmadıgı sürece, Yönetim Kurulu dagıtılabilir dönem karının asgari %30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dagıtmayı Genel Kurul'a teklif eder. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a yukarıda belirtilen oranın altında nakit temettü dagıtmayı veya nakit temettü dagıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanagı pay sahiplerine açıklanır.

Kar dagıtımı konusunda nihai kararı Genel Kurul verir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI