2020

SPK İzin Yazısı
Duyuru Metni
Birleşme Sözleşmesi
Servet YKK
Deks YKK
Tahmini Açılış Bilançosu

02.11.2016


10.06.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru; ilgili mevzuatta öngörülen sürenin aşılmış olması sebebi ile 30.06.2016 Tarihli Mali Tablolar esas alınarak güncellenmiş ve aşağıda yer alan belgeler 02.11.2016 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.


Spk Onaylı Duyuru Metni 1
Spk Onaylı Duyuru Metni 2
Spk Onaylı Duyuru Metni 3
Spk Onaylı Duyuru Metni 4
Spk Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Bölünme ve Devir Sözleşmesi
Bölünme Raporu
Bölünmeye İlişkin Y. Kurulu Kararları
Uzman Kuruluş Raporu
Gayrimenkul Degerleme Raporu
Servet GYO-Konsolide-1213
Servet GYO-Konsolide-1214
Servet GYO-Konsolide-1215
Faaliyet Raporu 31122013
Faaliyet Raporu 31122014
Faaliyet Raporu 31122015
Bölünme Devir Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu
11. 3 Yıllık Proforma Finansal Tablolar
Kısmi Bölünme ve Devir Sözleşmesi
Uzman Kuruluş Raporu
Yönetim Kurulu Raporu
Servet GYO Yönetim Kurulu Kararı
Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Kararı


10.06.2016


Şirketimiz tarafından 03.06.2016 tarihinde, Sinpaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş. ile kısmi bölünme yoluyla devralma işlemleri için SPK’ ya başvuru yapılmıştır.

Birleşme işlemlerine ilişkin dökümanlar aşağıda yer almaktadır.Kısmi Bölünme ve Devir Sözleşmesi
Uzman Kuruluş Raporu
Yönetim Kurulu Raporu
Servet GYO Yönetim Kurulu Kararı
Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Kararı
Birleşme Duyuru Metni
Servet GYO Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Raporu
Sinpaş Yapı Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Raporu
Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesine Dair Dilekçe
Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Devralmaya İlişkin Raporu
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Beyanı
Servet GYO Güncel Esas Sözleşme
Servet GYO Esas Sözleşme Tadil Metni
Sinpaş Yapı Güncel Esas Sözleşme
Servet GYO Rekabet Kurumunun İznine Dair Beyan
Devralınan Gayrimenkul İşletme Hizmet Sözleşmesi Taslağı
Devralınan Gayrimenkule Ait Sigorta Poliçesi
Devralma İşlemi Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu