Sağlam Temeller ile Kağıthane Flatofis İş Merkezi

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Cendere Mahallesi’ nde yer alan Kağıthane Flatofis İş Merkezi 5 bodrum, zemin, 4 normal ve 1 çatı katından oluşmaktadır ve 98 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz Kağıthane İlçesi Cendere Mahallesi 4 Pafta, 110 parsel üzerinde kayıtlı olan 3.869,70 m²’lik arsa üzerinde 22.868 m2 kapalı alana sahiptir. Bina %50,00 oranında Şirketimize aittir.