Sağlam Temeller ile Oswe Real Estate Gmbh

Şirketimiz, 15.11.2019 tarihinde iştiraklerinden Deks Yatırım A.Ş.’ nin hisselerini diğer ortaklardan satın alarak DEKS’e %100 oranında iştirak etmiş ve kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri için S.P.K.’ na başvurmuştur. SPK tarafından olumlu görüş verilen başvuru sonucunda, 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz, Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerini tamamlayarak DEKS’ i Kül halinde devralmıştır. Bu işlemler sonucunda şirketimiz, Frankfurt’ta bulunan ve portföyü, 242.399 m2 arsa üzerinde 291.000 m2 kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşan OSWE Real Estate GMBH şirketine %94 oranında iştirak eder hale gelmiştir. Şirketimizin 13 Şubat 2020 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda da açıkladığı üzere, Oswe Real Estate GMBH şirketinin portföyünde yer alan gayrimenkullerin kısmen (106.774 m2 arsa üzerinde 183.306 m2 kapalı alan) satışına ilişkin bir sözleşme imzalanmış olup, satış bedeli toplam 176.082.200 EURO’ dur. Satış işlemi 2020 yılı içerisinde gerçekleşmiş ve satış tutarının tamamı alıcıdan tahsil edilmiştir. Oswe’ nin portföyünde kalan gayrimenkullerde kiralama işlemleri devam etmekte olup, buradaki doluluk oranı ise hali hazırda %90 seviyesindedir. 31 Aralık 2021 tarihinde Oswe Real Estate GmbH’ın (“Oswe”) 2.000.000 EUR olan sermayesinin %20’sine denk gelen 400.000 EUR nominal bedelli 400.000 adet Oswe hissesi pay başına 1.365 TL olmak üzere toplam 546.000.000 TL bedelle Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satılmıştır. Hisselerin Kızılbük GYO’ya devri 24 ay vadeli satışın gelirleri Şirketimiz tarafından tahsil edildikten sonra gerçekleştirilecektir.

Servet GYO Projeler Diğer Projelerimizi Keşfedin